Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 januari 2018

Fictie en non-fictie over de gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek

Zelfs voor beroepsschrijvers is het soms lastig om fictie en non-fictie in hun publicaties van elkaar te onderscheiden, selectief weergeven van wat gezegd en gebeurd is, is daar het gevolg van. Je vertelt (of ‘vertaalt’) gewoon alleen wat je goed uitkomt en de rest laat je weg.

Enkele feiten op basis van het blog ‘Zonder draagvlak gaat het niet’ van wethouder Niels Rood (op persoonlijke titel) in Eemnes

Ollongren: Zonder draagvlak kan het niet

 • Ollongren zegt natuurlijk dat er draagvlak nodig is, dat vindt iedereen en dat moet ook maar ze heeft daar ongetwijfeld aan toegevoegd (zie het regeerakkoord) dat er ook andere argumenten zijn om de bestuurskracht van gemeenten te versterken.  We hebben de vraag aan haar gesteld wat ze nog meer gezegd heeft en wat waarschijnlijk minder welgevallig is voor sommigen. Reactie volgt.
 • Als alleen draagvlak de allesbepalende factor was, dan zouden we in Nederland nog steeds 1100 piepkleine en grotere gemeenten hebben. Onnodig uit te leggen wat daar het gevolg van zou zijn geweest.
 • Criteria toetsing voorstellen kabinet:
  “Het Beleidskader gemeentelijke herindelingen formuleert de criteria aan de hand waarvan het kabinet gemeentelijke en provinciale herindelingsvoorstellen toetst, maar een herindeling is geen wiskunde. Het is daarom ook niet mogelijk een checklist te ontwikkelen die tot een eenduidige uitkomst zal leiden. Per geval zal een afweging gemaakt moeten worden op basis van de lokale en regionale omstandigheden, ontwikkelingen en context. Een afweging die voor de betrokken gemeenten leidt tot een versterking van de bestuurskracht en die goed past binnen de regio waar de gemeenten in liggen. Het kabinet zal deze afweging in ieder geval toetsen aan de volgende vijf criteria:
  a) Draagvlak
  b) Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid
  c) Bestuurskracht
  d) Evenwichtige regionale verhoudingen
  e) Duurzaamheid”
  Selectief als je uit al die argumenten er steeds maar eentje uitpikt.
 • Als je je inwoners niets verteld, zoals in Eemnes, over de gigantische waslijst aan knelpunten in onze regio en ook niet zegt hoe die knelpunten opgelost kunnen worden, dan levert dat natuurlijk een heel eenzijdig antwoord op op de vraag: wil je dat ons dorp zelfstandig blijft.
 • Afgang à la Landgraaf? Echte fictie. De minister heeft de procedure stopgezet en gaat nu snel  met de gemeenten en de provincie om de tafel om het herindelingsproces weer voort te zetten in het belang van de inwoners.
 • Opmerkelijk blijft dat de aanhangers van ‘we moeten zelfstandig blijven’ tot nu toe nog geen enkele serieuze oplossing hebben aangedragen voor de grote problemen die in onze regio al jarenlang gesignaleerd worden . Zie alle rapporten die daar over geschreven zijn of lees de handzame samenvatting via deze link https://laren.d66.nl/2017/02/22/waarom-wil-provincie-nh-gooi-en-vechtstreek-naar-maximaal-3-gemeenten/
 • Een zogenaamde ‘coalition of the willling’ (gemeenten je mag samenwerken wanneer je daar zin in hebt) en een lichte gemeenschappelijke regeling met mandaat voor een van de wethouders (nog meer bestuurlijke drukte en geen wettelijke grondslag) zijn allemaal schijnoplossingen. Wegduiken voor de werkelijkheid dus.
 • En zo kunnen we nog wel even doorgaan enne…het heeft eeuwen geleden lang geduurd voordat mensen begrepen dat de aarde helemaal niet plat was zoals ze steeds werd voorgehouden.

Noud Bijvoet (op persoonlijke titel)