Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 maart 2018

D66 Laren verbindt zich aan het COC Regenboogstembusakkoord

D66 Laren heeft op 17 maart, samen met D66 Blaricum en nog enkele andere politieke partijen uit Laren en Blaricum, het Regenboog stembusakkoord getekend. Circa 6% van de inwoners van Nederland is lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, of een intersekse persoon (LHBTI’s). Zij hebben nog altijd te maken met geweld, discriminatie of pesten – op school is “homo” het meest gebruikte scheldwoord. Een pro-actieve rol van de gemeente ter bevordering van LHBTI-emancipatie is van groot belang.

D66 Laren heeft met het ondertekenen van het stembusakkoord beloofd zich in te spannen om de punten daarvan in de komende raadsperiode uit te voeren. In het akkoord staan maatregelen die betrekking hebben op gemeentelijk beleid, het bevorderen van veiligheid, het ondersteunen van jongeren en kwetsbare groepen, en zichtbaarheid.

De uitvoering van het Regenboogakkoord zal op 11 oktober, de landelijke Coming Out dag, tegen het licht worden gehouden. Het COC bezoekt dan de partijen die het akkoord hebben getekend (in Laren, naast D66, het CDA en Groen Links).

Op de eerste foto ondertekent fractievoorzitter Nico Wegter namens D66 Laren het akkoord.

Tekst van het akkoord: http://www.cocmiddennederland.nl/…/Regenboog-stembusakkoord…

foto van Dzesenzestig Laren NH.
foto van Dzesenzestig Laren NH.