Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 augustus 2018

Evaluatie Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum 2005-2015

In 2005 is in Hilversum een project gestart om de bereikbaarheid van Hilversum te verbeteren. (Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum). Ook Laren was hier bij betrokken door twee projectonderdelen, a) het fietstunneltje bij La Place en b) de verbreding van de Hilversumseweg (onder de A1 tot La Place) en uitbreiding van de toe- en afritten van de A1.

Onze toenmalige burgemeester Elbert Roest was voorzitter van de stuurgroep van het project. Veel omwonenden hebben tevergeefs een langdurig juridisch gevecht geleverd tegen het project omdat zij ernstige aantasting van hun woonklimaat verwachtten en omdat de maatregelen als zinloos werden ervaren. In Laren was alleen Larens Behoud voorstander van verdere asfaltering van de Hilversumseweg, de andere partijen waren falikant tegen maar toen de provincie dreigde met een financiële claim is de raad, m.u.v. D66, toch akkoord gegaan met de plannen.

Naar nu blijkt is als afronding van het IBP een eindevaluatie gehouden om na te gaan of de in 2006 bij de start van het IBP geformuleerde effecten voor de bereikbaarheid van Hilversum e.o. gerealiseerd zijn. Voor zover ons bekend, is Laren in het geheel niet bij deze evaluatie betrokken en de projecten binnen Laren zijn ook niet in de evaluatie meegenomen.

Het rapport Eindevaluatie IBP geeft aan dat met de uitvoering van het IBP de door de deelnemende partijen geformuleerde doelstellingen grotendeels zijn gerealiseerd. Maar……als gekeken wordt naar de enquêtes die gehouden zijn onder inwoners en ondernemers van Hilversum dan is die uitkomst toch duidelijk minder rooskleurig dan het evaluatierapport doet voorkomen.

Reistijd Hilversum in het algemeen:

Inwoners:
duidelijk beter: 14%
geen verschil:    26%
slechter:        :    32%

Ondernemers:
duidelijk beter: 17%
geen verschil:   28%
slechter:            38%

En dat voor een bedrag van zo’n 50 miljoen.

Er zitten naar ons idee nog meer merkwaardige conclusies in het rapport maar de Hilversumse Raad heeft het inmiddels helaas al goedgekeurd. We hebben enkele opmerkingen en vragen aan de gemeente Hilversum voorgelegd maar dat zal wel als de bekende mosterd na de maaltijd komen.

Evaluatierapport klik HIER

Enquetes ondernemerspanel klik HIER
inwonerspanel klik HIER