Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 september 2018

Meerderheid raad Laren wil naar Provincie Utrecht

Ook in Laren is een motie (van de VVD) aangenomen om de minister van Binnenlandse Zaken te verzoeken de provinciegrens te wijzigen voor Laren en Blaricum, met als doel de zelfstandigheid te behouden. De gemeente Huizen waarmee Laren zegt nauw samen te werken op dit dossier, wist niets van dit voorstel. Ook de inwoners van ons mooie dorp is niets gevraagd.

Dat dit een kansloze missie is, ontging de Raad blijkbaar. De provincie heeft voor Gooi en Vechtstreek een ARHI procedure (herindelingsplan) ingezet en in die fase heeft de minister of de Tweede Kamer geen enkele invloed of inbreng. Pas nadat de Provincie het zogenaamde herindelingsontwerp heeft ingediend, kunnen de betrokken gemeenten een zienswijze indienen. Mede op basis van die zienswijzen, neemt de provincie een definitief besluit. Dat besluit gaat vervolgens naar de minister en die brengt dan advies uit aan de Tweede Kamer. Nu naar de minister gaan schrijven, is dus verspilde moeite (belastingeld!) want zij zal die brief onbehandeld doorsturen naar de provincie.

https://www.gooieneemlander.nl/playlist/het-gooi-uitgelicht-0/artikel/provincie-switch-lijkt-meerderheid-van-raad-laren-wel-wat