Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 27 oktober 2018

Persbericht n.a.v. ontwerp Omgevingsvisie Provincie Noord-Holland

Onderstaand (na de inleiding) staat het persbericht dat de D66 fracties in de regio Gooi en Vechtstreek hebben doen uitgaan over het ontwerp Omgevingsvisie 2050.

In de inleiding wordt eerst summier aangegeven wat het doel is van de omgevingsvisie (Bron: Provincie Noord-Holland)

 

De wereld is continu in verandering. Mondiale invloeden zijn groter dan ooit. Technologische ontwikkelingen bieden
steeds meer mogelijkheden waarvan de impact nauwelijks voorstelbaar is. Veranderingen gaan steeds sneller en de
onzekerheden daarover nemen toe. Met die wetenschap in het achterhoofd hebben wij een Omgevingsvisie opgesteld
om koers te zetten richting de toekomst. Om onszelf richting mee te geven en onderwerpen aan te geven waar we als
samenleving iets mee moeten. Gewoonweg omdat ze op ons afkomen, of we het leuk vinden of niet.
Klimaatverandering, energietransitie, veranderende economieën, grote woningbehoeftes, bodemdaling, verminderde
biodiversiteit. Het is een greep uit de vele grote onderwerpen waar opgaven in schuil gaan.
Met deze visie proberen we in samenhang te kijken naar die opties. Provinciale Staten hebben ambities geformuleerd
op die onderwerpen. De leidende hoofdambitie in de Omgevingsvisie NH2050 is de balans tussen economische groei en
leefbaarheid. Een gezonde en veilige leefomgeving, die goed is voor mens, plant én dier, is een voorwaarde voor een
goed economisch vestigingsklimaat. Tegelijkertijd is duurzame economische ontwikkeling een voorwaarde voor het
kúnnen investeren in een prettige leefomgeving. Omdat het leefbaar houden van onze mooie provincie ook vraagt om
grote investeringen in bijvoorbeeld het landschap, natuurontwikkeling en de transitie naar een duurzame
energiehuishouding.

Persbericht D66 Regio Gooi en Vechtstreek:

D66 vraagt meer aandacht voor leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid & werkgelegenheid

Namens de politieke fracties van D66 in de gemeenten Gooise Meren, Hilversum, Blaricum, Laren, Huizen en Wijdemeren is een gemeenschappelijke zienswijze verwoord op de ontwerp omgevingsvisie 2050 van de Provincie Noord-Holland. De Democraten vragen meer specifieke aandacht voor leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en werkgelegenheid in de Gooi en Vechtstreek. Zo maakt D66 de uitbreiding van de A1 en A27 afhankelijk van voldoende bescherming van de leefbaarheid, met name de mogelijk extra geluidsoverlast, en het behoud van natuur. Voor kleinere kernen is de OV-bereikbaarheid prioriteit. Ook zet D66 nadrukkelijk in op de bestaande regionale samenwerking voor duurzaamheid als beleidsopgave voor het provinciale visiedocument. Tenslotte ziet D66 nut en noodzaak om de werkgelegenheid te versterken. Door de aangedragen concrete punten zal de regio Gooi en vitaal blijven. Een regio waar het heerlijk wonen, werken en recreëren is.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw lokale D66 fractie.