Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 maart 2020

Slakkengangetje (column Larens Journaal januari 2020)

Toen de procedure voor de herindeling in de Regio Gooi en Vechtstreek in november 2018 werd stopgezet, schreef de Provincie Noord-Holland: “problemen bestuurskracht niet opgelost.  Gemeenten in de regio hebben aangegeven dat zij inzien dat de lokale of regionale bestuurskracht moet worden versterkt. Zij zijn het alleen niet eens over de manier waarop”. De provincie vond vervolgens dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid moesten nemen om een oplossing te vinden.

We zijn nu ruim een jaar verder. Het bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek heeft een ronde gemaakt langs alle gemeenteraden om te horen welke ideeën men heeft. Dat levert een kakafonie aan reacties op met als gemeenschappelijk gegeven ‘ze zijn het niet eens over de manier waarop’.

De voorstellen die nog enige samenhang vertonen, komen erop neer dat er meer gecommuniceerd en meer vergaderd moet worden. Citaat “alle maatregelen, ideeën en experimenten rond slagkracht en legitimatie vragen meer aandacht voor de (directe) communicatie met de gemeenteraden. Als voorbeeld is genoemd dat de regionaal bestuurlijke trekkers frequenter aan tafel schuiven bij de overige deelnemende gemeenteraden om het gezamenlijke belang te duiden”. Anders gezegd, de wethouder van de ene gemeente moet aan tafel in de andere gemeenteraden om verantwoording af te leggen. Als je bedenkt dat de enorme bestuurlijke drukte in de regio één van de grote knelpunten is dan begrijpt iedereen dat die drukte op deze manier alleen maar groter wordt.

Er is na tien jaar onderzoek en vier rapporten nog steeds geen duidelijkheid en eensgezindheid over de bestuursstructuur van de Regio Gooi en Vechtstreek. Jammer, want die duidelijkheid en eensgezindheid zijn hard nodig om de problemen van de toekomst van deze regio en Laren het hoofd te bieden.

Noud Bijvoet
Steunfractie D66