Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 juli 2020

column Nico Wegter in het Larens Journaal

GEEN BESTE BEURT VOOR DE LOKALE DEMOCRATIE.

De recente politieke agenda is meer dan gevuld. Belangrijke thema’s beheersen de discussie, in de eerste plaats de uiterst benarde financiële positie waarin Laren nu verkeert. Zeker, ook andere gemeenten hebben het moeilijk, maar Laren spant de kroon, zeggen experts. D66 stelt al jaren tevergeefs dat de gemeente boven haar stand leeft. Het dorp beschikt over prachtige voorzieningen –Singer, zwembad , Brinkhuis, sportverenigingen etc.-  Die moeten we zeker behouden, maar dat gaat niet voor niets. Bovendien lopen de uitgaven voor sociale zaken –jeugdzorg, WMO-  uit de hand, om nog maar te zwijgen van de te verwachten kosten t.g.v. de corona-crisis.

De maat is nu echt vol. Geen verdere OZB-verhoging (in 2020: + 8,5%!),  maar forse bezuinigingen – en dus pijnlijke keuzes –  zijn onvermijdelijk om een structureel tekort van 1 miljoen op de begroting voor volgend jaar weg te werken. Oogkleppen van de coalitie (Larens Behoud/VVD) moeten eindelijk af.

Daarnaast leidt het z.g. “Brinkplan” terecht tot veel ophef. Als het aan het College ligt, zullen vele bomen vroegtijdig moeten sneuvelen om de Brink grondig –letterlijk en figuurlijk-  te renoveren en wordt een waterberging aangelegd, met als gevolg dat het aanzien van de Brink aanzienlijk zal veranderen.

Een enorme ingreep in de meest iconische plek van ons dorp! D66 erkent dat achterstallig onderhoud van de Brink moet worden goedgemaakt en ook dat actie nodig is om Laren “regenklaar” te maken. Maar dan wel zorgvuldig , d.w.z. in nauw overleg met de burgers -een paar infoavonden in het Brinkhuis volstaan niet-  en natuurlijk rekening houdend met de beperkte financiële middelen. De hele Larense bevolking dient geraadpleegd, bijv. middels een enquete. Daarom is het uiterst betreurenswaardig dat de meerderheid van  de raad ondertussen de geplande veranderingen al heeft goedgekeurd. In een z.g. “klankbordgroep” mag nog worden nagepraat over de kleur van de nieuw te plaatsen bankjes, etc..

Geen beste beurt voor de lokale democratie, vinden wij.

Nico Wegter

nwegter@gmail.com