Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 juli 2020

Chinese toestanden in Laren

in de ledenvergadering van Larens Behoud heeft wethouder Peter Calis volgens het persbericht van LB de toezegging gedaan dat nieuwe besluitvorming over de Brink pas zal plaatsvinden nadat de  leden van Larens Behoud akkoord zijn gegaan met de uitwerking van het plan, daarmee de indruk wekkend dat de Leden van Larens Behoud de wettelijke taak van de gemeenteraad over kunnen nemen met betrekking tot besluiten over raadsvoorstellen. Dat was natuurlijk nodig om de ter plekke de aanwezige leden te paaien omdat die het door de fractie van LB aangenomen voorstel niet accepteerden. Vanzelfsprekend werd die onwettige toezegging door de oppositie niet geaccepteerd en  verlangde een extra raadsvergadering om uitleg te krijgen De VVD zweeg in alle talen die vond het blijkbaar allemaal prima wat hen als coalitiegenoot werd aangedaan.

De lokale Gooi en Eemlander repte van Chinese toestanden.
Wethouder Calis ontkende later dat hij  toegezegd heeft  wat in het persbericht van LB staat. Maar omdat een rectificatie uitblijft, mag men gerust aannemen dat het persbericht correct is.