Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 december 2020

D66 column over OZB in Larens Journaal

Larens journaal 20-11-2020
OZB
De gezamenlijke woningeigenaren in Laren betalen dit jaar volgens een ruwe schatting 200.000 euro te veel Onroerende Zaakbelasting (OZB). Hoe kan dat en waarom wordt dat niet gecorrigeerd.?
De aanslagen worden berekend door het tarief te vermenigvuldigen met de woningwaarde. Het tarief wordt door de raad vastgesteld. De jaarlijkse verhoging wordt berekend op basis van het (extra) bedrag dat het college ten opzichte van het begrote bedrag het jaar daarvoor wil ontvangen. Voor 2020 was het college uitgegaan van extra 5% en inflatiecorrectie 2%. De totale begrote opbrengst 2020 zou dus 7% hoger moeten worden dan vorig jaar. Omdat de woningen afgelopen jaar (Peildatum 1-1-2019) een fors percentage in waarde zijn gestegen, moest het tarief met hetzelfde percentage verlaagd worden om te voorkomen dat de woningeigenaren door die waardestijging een extra verhoging van het te betalen bedrag zouden krijgen. In eerste instantie ging de wethouder uit van een waardestijging van slechts 5%. Maar hij beloofde aan de raad om dat aan te passen zodra een meer betrouwbaar percentage waardestijging bekend zou zijn.
Op 11 februari 2020, ruim 2 weken voordat de aanslagen werden verzonden, kreeg het college van officiƫle zijde bericht dat de werkelijke waardestijging 10,6 % was. 5,6 procentpunten meer dan bij de voorlopige berekening van de OZB was gehanteerd met als gevolg te hoge aanslagen. De wethouder van financiƫn heeft ondanks zijn toezegging(in de commissie november 2019) deze verlaging van het tarief niet laten uitvoeren. Gevolg, de gezamenlijk woningeigenaren betalen dit jaar ongeveer 200.000 te veel. De meerderheid van de gemeenteraad vond het niet nodig om dit te hoge bedrag via de aanslagen 2022 te compenseren.
Noud Bijvoet D66laren.nl