Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 mei 2021

Voorstellen door de gemeenteraad voor bezuinigingen gemeente Laren

Gezien de precaire situatie van de gemeentelijke financien (uitspraak van de wethouder zelf) heeft het college van B&W medio 2020 aan de raad gevraagd om met voorstellen voor bezuinigingen te komen. Het college zelf was in de afgelopen raadsperioden blijkbaar niet in staat zelf met oplossingen te komen.

Alle raadsfracties zijn met zinvolle voorstellen gekomen en nu is het afwachten wat het college van B&W (Larens Behoud en de VVD) daarmee gaat doen. Overigens is het opvallend dat sommige voorstellen de afgelopen 10 jaar al meerdere keren in de raad ingebracht  zijn zonder resultaat. Gevolg is o.a. dat de OZB steeds weer als sluitpost voor de begroting gehanteerd wordt en de inwoners dus opdraaien voor de tekortkomingen van het financiele beleid van dit college (gesteund door de fracties van LB en VVD).

de voorstellen van de fracties zijn HIER te lezen.