Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 februari 2022

gemeenteraadsverkiezingen 16 (en 14 en 15) maart 2022 onze kandidaten

 

Flip de Groot (lijsttrekker)  

 heeft voor D66 ruime politieke en bestuurlijke ervaring opgedaan bij Provinciale Staten Noord Holland (3 periodes) en de gemeente Muiden als wethouder en fractievoorzitter (2 periodes). Na zijn studies Nederlands Recht (UvA) en Bedrijfskunde (Interuniversitaire Faculteit Bedrijfskunde Delft) is hij werkzaam geweest in de ICT, de Consultancy en op de Hogeschool Utrecht bij de opleiding International Business als docent International Marketing Communication and Sales. Zijn ambitie in Laren is om serieus werk te maken van kansengelijkheid, klimaat, natuur, gezonde gemeentelijke financiën en goede regionale samenwerking

===========================

Ellen van Dorst – Brakel  

woont al 43 jaar in Laren waar haar kinderen zijn geboren en getogen, waar zij haar echtgenoot ondersteunde in de huisartspraktijk en waar zij zich maatschappelijk inzette voor de voormalige Warrekam, het AZC Crailo, de Adviesraad Sociaal Domein en al jaren voor D66 in BEL verband. Haar interesse en daar waar zij zich met vol enthousiasme voor wil inzetten binnen D66 Laren, ligt bij de maatschappelijke ondersteuning, een open bestuurscultuur en de nieuwe Omgevingswet

============================

Yvonne Berghorst

wil als lid van de Steunfractie D66 Laren de kernwaarden van D66 bijdragen, vooral: vertrouwen in de eigen kracht van mensen; delen van welvaart en belonen van prestatie (op basis van gelijke kansen); streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving; en koesteren van onze grondrechten en gedeelde waarden. Het is haar overtuiging dat het democratische gehalte van lokaal bestuur in de eerste plaats floreert bij samenwerking (in plaats van confrontatie) tussen politieke stromingen, constructief, respectvol én kritisch. Transparantie en integriteit moeten veel meer dan nu een prioriteit vormen voor politiek en bestuur. Ook brede betrokkenheid en inspraak van bewoners zijn essentieel voor een beleid ten dienste van de gemeenschap. Duurzaamheid en natuur vormen haar natuurlijke focus. Hetzelfde geldt voor de regionale context van Laren’s toekomst, zowel in de Gooi en Vechtstreek als in de Metropoolregio Amsterdam

=======================

Frederique Fontaine

is geboren en getogen in Hilversum. Sinds 1998 woont zij weer in het Gooi na bijna 23 jaar Delft waar zij een technische opleiding aan de TU Delft heeft afgerond. Zij herinnert zich nog levendig de zondagse wandelingen met haar ouders in Laren. Dierbare herinneringen aan de prachtige omgeving, de boerderijen, de bossen en de heide. Dit is een van de redenen waarom zij besloot om actief in de lokale politiek te worden waarbij zij haar steentje wil bijdragen teneinde de schoonheid, alsmede überhaupt aan de leefbaarheid op, onze mooie planeet door te geven aan volgende generaties. Ook duurzaamheid en de broodnodige energietransitie staan wat haar betreft, hoog op de agenda. Zij is al meer dan 10 jaar vrijwilliger bij de Voedselbank en is actief bij het energie-initiatief ‘de Hut van Mie’.

==========================

Ton Schutte

Ton Schutte is advocaat van beroep, 55 jaar oud en woont samen met Caroline en hun drie kinderen zo’n vijftien jaar in dit prachtige dorp. Hij staat op nummer 5 van de lijst van D66 Laren omdat hij zich deze liberale partij thuis voel. Op gemeentelijk niveau vindt hij het voor ons dorp belangrijk dat we ons nog meer inzetten op natuur en biodiversiteit. De bloemenstroken op de akkers van de SOLL zijn een goed begin. Ook blijvende inzet op sport en cultuur is nodig; dat zijn voor Laren zeer belangrijke pijlers van welzijn. Overigens vindt hij dat we niet te drastisch moeten willen veranderen; we mogen onszelf gelukkig prijzen in Laren te mogen wonen!

========================

Paul van der Maas

Paul van der Maas is al 45 Jaar nauw betrokken bij en in de gemeente Laren. Daarbij al 35 jaren als hobby het trouwen van mensen in o.a. Gooi & Vechtstreek, waarmee hij dus een brede kennis van mensen heeft opgebouwd. Hij heeft in Laren veel zien veranderen op allerlei gebied; van veiligheid en verkeer tot criminaliteit, sociale (WMO) voorzieningen en winkelaanbod. Als belangenbehartiger in de meervoudig gehandicaptenzorg kan hij goed meedenken met lokale noden en oplossingen. Met zijn langjarige managementervaring bij politie, justitie, lucht- en ruimtevaart en de vele veiligheidsaspecten kan hij bijdragen aan korte en lange termijn oplossingen; niet alleen voor verkeersveiligheid maar ook voor de digitale risico’s die jong en oud in onze wereld, en dus ook Laren, bedreigen.

===================

Ronald Frank Spaan

Ronald Spaan woont al 41 jaar in Laren en heeft er verschillende gebouwen ontworpen en verbouwd. Hij is gespecialiseerd in verduurzamen van huizen, circulair bouwen en klimaat. Dit volgt hij in de breedste zin van het woord; van mondiale tot lokale mogelijkheden. Hij is medeoprichter van het klimaatinitiatief ‘De Hut van Mie’ waar hij opleider is van de energie-coaches. Kortom, Ronald wil met zijn kennis en ervaring een bijdrage leveren aan een betere toekomstbestendige wereld en natuurlijk ook aan het fijne dorp Laren.

=====================

Jaap Kamp

Voor Jaap Kamp bleef de ‘lokale politiek’ lang een gesloten boek hoewel ook hij al lang en met veel plezier in Laren woont. Hij debuteerde in 2018 als ‘rookie’ in de Steunfractie van D66 Laren. Na jaren oppositie in de gemeenteraad wil de partij nú als progressieve middenpartij zijn nek uitsteken en meebesturen. Een loffelijk streven dat hij van harte ondersteunt. Hij vermeldt graag dat de partij met de lijsttrekker en collega’s een team van prima mensen klaar heeft staan die allen goed zijn ingevoerd en deskundig zijn.

====================

Gerben Everts

heeft het afgelopen jaar met de Verkiezingscommissie erop toegezien dat deze mooie lijst kandidaten netjes tot stand kwam. Een gemotiveerd en ervaren D66 team. Klaar om gekozen te worden en de komende jaren een succesvolle entree in de Gemeenteraad te maken. Want, gelet op de uitdaging die er in de gemeente liggen, is het constructieve D66 geluid juist nu hard nodig.

 

========================================

 

Jim Juffermans

weet zich in deze D66 Laren fractie omringd door zeer bevlogen en deskundige leden die allemaal het beste met ons mooie dorp voorhebben. Als gepensioneerd huisarts in de regio en filosoof voelt hij zich het meest thuis in het sociaal domein waarvoor hij gedurende 4 jaar in de gemeenteraadscommissie heeft plaatsgenomen. Hij zet zich er vooral voor in dat de stem van de inwoners serieus wordt genomen. Zijn aandacht gaat vooral uit naar Burgerparticipatie.  Daarvoor wordt veel inzet en geduld gevraagd

===================================

Nico Wegter

nestor van deze club en oud-Europees ambtenaar is al meer dan 25 jaar woonachtig in Laren. Sinds 2010 is hij alom gerespecteerd voorzitter van de D66 Laren fractie in de gemeenteraad. Hij draagt nu het stokje over aan Flip de Groot maar zal de Larense politiek blijven volgen, wetend dat er steeds meer verantwoordelijkheden door de centrale overheid naar de gemeenten worden doorgeschoven die, zoals de gemeente Laren, daarvoor de werkelijke bestuurskracht missen. Alle reden het lokaal bestuur nog eens grondig te herzien zonder de voeling met de inwoners te verliezen, is zijn overtuiging