Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 april 2022

eindverslag informateur den Dunnen

na de gemeenteraadsverkiezingen is informateur den Dunnen aan de slag gegaan om te onderzoeken welke partijen de best mogelijke coalitie kunnen gaan vormen op basis van de uitslag van de verkiezingen.

 

 

 

zijn conclusie was:

Mogelijke coalities:
Op basis van de verkiezingsuitslag heeft de huidige coalitie van Larens Behoud en de VVD genoeg
zetels om een nieuwe coalitie te vormen. Echter doet dit naar mijn mening geen recht aan de
verkiezingsuitslag. Daarnaast is de vraag gesteld om een brede coalitie te onderzoeken.
Uit de gesprekken is gebleken dat D66 het beste past bij de twee eerder genoemde partijen. Hiermee
wordt de verkiezingsuitslag ook gevolgd. Ook heeft D66 zich in de afgelopen raadsperiode
constructief opgesteld. Daarnaast kan D66 positief bijdragen aan de coalitie met hun kijk op regionale
samenwerking en impulsen voor duurzaamheid.
Een tweede optie die ook recht doet aan de verkiezingsuitslag is een samenwerking tussen Larens
Behoud, de VVD en Groen Laren. Groen Laren heeft ook als toevoeging een verdergaande kijk op
duurzaamheid. Ook wordt hiermee een breder politiek spectrum bediend.
Tot slot wil ik u er ook op wijzen dat gezien de landelijke trend van de groei van lokale partijen ook
gekozen kan worden voor een coalitie met alleen de lokale partijen te weten Larens Behoud, Liberaal

Laren en Groen Laren. Dit is wel een bredere coalitie dan de huidige, echter een nadeel is dat deze
partijen een krappe meerderheid hebben.

Advies:
Gezien het bovenstaande adviseer ik de mogelijkheid te onderzoeken voor de vorming van een coalitie
van Larens Behoud, de VVD en D66 en daartoe een formateur aan te wijzen.
Daarnaast wil ik benadrukken dat het wenselijk is, dat voordat de partijen een akkoord sluiten, met
stakeholders van de gemeente in gesprek gaan, zoals vertegenwoordigers van woningcorporaties, de
ondernemers, het toerisme en de kunst en cultuur sector.

het hele verslag is te lezen door HIER te klikken