Coalitieakkoord Laren gereed

Larens Behoud, VVD en D66 hebben een coalitieakkoord bereikt. Komende week leggen zij dit voor aan inwoners van Laren.

 

Laren, 20 mei 2022

Larens Behoud, VVD en D66 hebben vandaag hun coalitieakkoord gepresenteerd. Het akkoord is een combinatie van continuïteit en vernieuwing, waarmee de koers voor de komende vier jaar wordt uitgezet voor Laren. De partijen dragen elk een wethouder voor.

Visie
De kracht van Laren staat centraal in het programma. De partijen hebben vertrouwen in de kwaliteiten die in het dorp en bij zijn inwoners aanwezig zijn. Ze willen de kracht van het dorp inzetten om de uitdagingen die op Laren afkomen het hoofd te bieden. Het programma is geen vastomlijnd plan, maar biedt structuur om samen met inwoners en ondernemers oplossingen te vinden. Daarbij worden experiment en creativiteit niet geschuwd. De wethouders gaan onbevangen de uitdaging aan.

te weten:
Frits Westerkamp (Larens Behoud)
Jan van Midden (VVD)
Flip de Groot (D66)

Kernpunten
Het coalitieakkoord legt voor de komende jaren extra nadruk op wonen, duurzaamheid en het aanpakken van de verkeersproblemen. De rode draad door het akkoord is een open bestuursstijl en sterke betrokkenheid van inwoners. De nieuwe werkwijze krijgt onder andere vorm door buurtbezoeken. Daarbij bespreekt het college met inwoners hun zorgen over de openbare ruimte. Op belangrijke onderwerpen worden thematafels met experts uit het dorp georganiseerd, te beginnen met de economische ontwikkeling.

Een aantal kernpunten uit het programma:

  • Wonen voor alle doelgroepen is één van de grootste opgaven. Van alle grotere nieuwbouwprojecten wordt een derde per locatie als sociale huur gerealiseerd via de woningbouwcorporatie. Daarnaast wordt gekeken naar inbreidingslocaties en andere mogelijkheden om de woningnood aan te pakken.
  • De ambitie op duurzaamheid gaat omhoog. Er worden proefprojecten gerealiseerd en samen met vrijwilligers van de Hut van Mie gaat Laren meer inwoners helpen om concrete stappen te zetten. De gemeente werkt aan een postcoderoosproject waarbij alle inwoners van de voordelen van zonne-energie kunnen profiteren.
  • De eerdere bezuiniging op de openbare ruimte van €50.000,- per jaar wordt teruggedraaid. Samen met inwoners gaat het Laren aan de slag om het dorp aantrekkelijker te maken.
  • In het centrum gaat geëxperimenteerd worden om tot een autoluw gebied te komen. Samen met bewoners en ondernemers kijken we wat werkt. En als maatregelen niet passen, worden ze aangepast. Zwaar verkeer in het centrum wordt beperkt.
  • De samenhang in het toeristisch aanbod wordt versterkt om gasten langer in het dorp te laten verblijven. De coalitie staat open voor de komst van een kleinschalig hotel.
  • De waterberging op de Brink komt er. Het plan wordt wel eerst met inwoners besproken, zodat het ontwerp nog beter kan worden.
  • De sportraad krijgt een formele status en wordt gesprekspartner en adviseur bij de te maken toekomstvisie en ontwikkeling van sportief Laren.

bron:gemeente Laren en foto Bol-An