Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 december 2020 maandag 9 november 2020 donderdag 5 november 2020
Begroting 2021 gemeente Laren, motie om teveel betaalde OZB terug te krijgen

Begroting 2021 gemeente Laren, motie om teveel betaalde OZB terug te krijgen

Bij de aanslag Onroerende zaakbelasting ozb 2020 heeft de wethouder financien ,ondanks een toezegging daartoe, verzuimd om de belasting aan te passen (te verlagen) aan de forse waardestijging van de woningen. D66 dient daarom tijdens de begrotingvergadering vrijdag 6 november een motie in om die te hoge aanslag te compenseren bij de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 8 augustus 2020 vrijdag 31 juli 2020
Chinese toestanden in Laren

Chinese toestanden in Laren

in de ledenvergadering van Larens Behoud heeft wethouder Peter Calis volgens het persbericht van LB de toezegging gedaan dat nieuwe besluitvorming over de Brink pas zal plaatsvinden nadat de  leden van Larens Behoud akkoord zijn gegaan met de uitwerking van het plan, daarmee de indruk wekkend dat de Leden van Larens Behoud de wettelijke taak…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 30 juli 2020

column Nico Wegter in het Larens Journaal

GEEN BESTE BEURT VOOR DE LOKALE DEMOCRATIE. De recente politieke agenda is meer dan gevuld. Belangrijke thema’s beheersen de discussie, in de eerste plaats de uiterst benarde financiële positie waarin Laren nu verkeert. Zeker, ook andere gemeenten hebben het moeilijk, maar Laren spant de kroon, zeggen experts. D66 stelt al jaren tevergeefs…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 maart 2020 maandag 9 maart 2020
Slakkengangetje (column Larens Journaal januari 2020)

Slakkengangetje (column Larens Journaal januari 2020)

Toen de procedure voor de herindeling in de Regio Gooi en Vechtstreek in november 2018 werd stopgezet, schreef de Provincie Noord-Holland: “problemen bestuurskracht niet opgelost.  Gemeenten in de regio hebben aangegeven dat zij inzien dat de lokale of regionale bestuurskracht moet worden versterkt. Zij zijn het alleen niet eens over de manier waarop”. De provincie…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 1 oktober 2019 dinsdag 13 augustus 2019
Evenementenbeleid Laren 2017

Evenementenbeleid Laren 2017

Mei 2017 heeft de gemeenteraad unaniem het nieuwe evenementenbeleid goedgekeurd. Belangrijk punt is dat er een goede afweging is gemaakt tussen alle belanghebbenden, de omwonenden, de ondernemers, de organisatoren, de inwoners, de ambtenaren (ondersteuning en groenbeleid) en de diensten die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Dat zorgvuldige proces heeft geleid tot het vanaf nu…

Bekijk nieuwsbericht