Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 27 oktober 2018 zaterdag 6 oktober 2018
Congres D66 6 oktober 2018 Motie draagvlak gemeentelijke herindelingen

Congres D66 6 oktober 2018 Motie draagvlak gemeentelijke herindelingen

Tijdens het congres van D66 in ’s Hertogenbosch heeft Niels Rood (D66 Eemnes) een motie ingediend om te waarborgen dat het nieuwe beleidskader rond herindelingen en grenscorrecties in het kader van de wet ARHI van het ministerie van BZK kritisch wordt beschouwd op waarborgen voor lokaal draagvlak onder herindelingen en zo nodig de minister van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 oktober 2018
Waarom Laren en Blaricum niet naar een andere provincie gaan

Waarom Laren en Blaricum niet naar een andere provincie gaan

Woensdag 26 september 2018 werd in de Raad van Laren een motie besproken van VVD, LB en Liberaal Laren waarin zij het college opdroegen een brief te schrijven naar de Minister van Binnenlandse Zaken om de provinciegrens Noord-Holland/Utrecht te wijzigen zodat gemeenten Laren en Blaricum voortaan in Utrecht zouden liggen. Doel: zelfstandig blijven. Hieronder…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 september 2018 woensdag 5 september 2018
Voorstel D66 om regenpijpen van overheidsgebouwen in Laren af te koppelen van het riool

Voorstel D66 om regenpijpen van overheidsgebouwen in Laren af te koppelen van het riool

Onder het motto ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ hebben we een initiatiefvoorstel ingediend om zo snel mogelijk de regenpijpen van alle overheidsgebouwen in Laren af te koppelen van het riool. Komt aan de orde in de Gemeenteraad van 26 september a.s. Inleiding: Onder verwijzing naar het aangenomen voorstel `Gemeentelijk rioleringsplan /…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 augustus 2018
Reactie (zienswijze) van D66 regio Gooi en Vechtstreek op ontwerp Omgevingsvisie 2050 provincie Noord-Holland

Reactie (zienswijze) van D66 regio Gooi en Vechtstreek op ontwerp Omgevingsvisie 2050 provincie Noord-Holland

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben 12 juni de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 met bijbehorend Milieueffectrapportage (PlanMER) vrijgegeven voor inspraak. In de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 staat beschreven hoe de provincie de ambities wil realiseren voor de belangrijkste maatschappelijke opgaven die op de provincie afkomen: klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie, verdere verstedelijking, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 2 augustus 2018 woensdag 25 juli 2018