Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Toekomst van Laren

De bestuurlijke toekomst toetsen we aan scherpe criteria: verdere integratie met buurgemeenten ligt voor de hand maar wel onder voorwaarde dat de dienstverlening verbetert, het dorpse karakter wordt behouden, de democratie is geborgd en de kosten lager worden.

Een toekomstbestendig Laren met behoud van het dorpse karakter